TẶNG 2 BUỔI HỌC THỬ
TIẾNG ANH ONLINE 1 KÈM 1

Gia sư thời 4.0

Học 1 kèm 1 với giáo viên bản xứ + Tăng thời gian tương tác. + Tăng phản xạ. + Tăng sự tập trung.

3 TỰ CHỌN

- Tự chọn giờ học phù hợp từ 9:00 AM - 9:40 PM. - Tự chọn nơi học, học bất kỳ đâu chỉ cần có Internet. - Tự chọn giáo viên yêu thích.

Mỗi ngày không mệt mỏi

- Học đều mỗi ngày để rèn thói quen. - Học chỉ 20 phút thích hợp cho trẻ em, người bận rộn. - Học tại nhà online, tiết kiệm thời gian di chuyển.